Zde jsou kurzi kteé jsou určeny k opakování předmětů, které jsou přes více ročníků

Kurz PHP je látkou čtvrtého ročníku, jsou zde základy programovacího jazyku

Přehled základů vyučované látky ze skriptovacího jazyka JavaScript a knihoven (frameworků). Kurz je určen pro studenty dálkového i denního studia, výsledky případných testů nejsou započítány do klasifikace

Přehled základů vyučované látky ze základů HTML a CSS. Kurz je určen pro studenty dálkového i denního studia, výsledky případných testů nejsou započítány do klasifikace

Přehled základů vyučované látky z programovacího jazyka VB.Net. Kurz je určen pro studenty dálkového i denního studia, výsledky případných testů nejsou započítány do klasifikace

Kurz VBA probírá látku probíranou v prvém a druhém ročníku. Jedná se o jazyk příbuzný jazyku Visual Basic (verze VB6)

Kurz shrnuje látku probíranou v prvém až třetím ročníku DS.